O městě

Poskytuje informace o Žacléři, historii, geografii, demografii atd. Představení představitelů města (starosta, radní a zastupitelé) a jejich kompetence...

 

Život v Žacléři

Řešení životních situací, podatelna, on-line objednání, pracovní místa, úřední hodiny, služby úřadů, úřední deska, organizační struktura, veřejné zakázky, orgány města ...

 

Turista

Katalog akcí, sport, kultura, turistická nej, příroda, naučné stezky, volný čas, galerie, muzea, sportovní akce, kongresová turistika, Žacléř pro děti...

Již několik let se zaměřujeme na obnovu zeleně v žacléřských ulicích. V minulém roce byla u příležitosti Dne Země a Dne Stromů vysazena nová zeleň v sídlišti Boženy Němcové. Nyní se zaměříme na sídliště Na Pilíři ulici Mírovou, kde bude pokácena část jehličnanů a odstraněny keře. Dne 21. dubna bude za asistence dětí z MŠ a ZŠ vysazena nová zeleň v celé délce ulice. Před domy čp. 354 - 352 střemcha hroznovitá (stromovitá podoba), před čp. 123 a 133 myrobalán třešňový a čp. 132, 120, 342 a 343 jeřáb prostřední. Celkem 23 ks stromů.

V ulici Na Pilíři budou dále ještě doplněny 2 jasany úzkolisté, které byly v zimě poškozeny větrem a technikou na odklízení sněhu.
Na podzim při Dni Stromů se přeneseme opět do sídliště B. Němcové resp. Betlému I, kde bude pokácena a nahrazena řada lip. Při plánování nové výsadby vycházíme ze studií revitalizací vypracovaných pro sídliště v uplynulých letech.
Eva Rennerová

nahoru

Copyright © 2007 Zacler.cz Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo internetové studio websitte.cz a KT Zacler