Proběhlé akce

  zpět

Informace pro státní občany jiných členských států EU o právu volit do zastupitelstva obce

V souvislosti s vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí na 5. a 6. října 2018 podáváme následující informaci:

Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR.

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin.

Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:

a) státní občanství jiného členského státu EU,

b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb) a

c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR (ve městě Žacléř) s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR (viz příloha).

Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku volební zákon neupravuje. Žádost proto může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  nahlásit závadu

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace