Projekty

  zpět

Hydrogeologický průzkum pro návrh nových ochranných pásem vodních zdrojů

Město Žacléř zadalo provedení a vyhodnocení prací hydrogeologického průzkumu, jejichž cílem je zajištění hydrogeologických podkladů pro návrh revize ochranných pásem stávajících zdrojů podzemní a povrchové vody pro vodovod Města Žacléř v oblasti Rýchor. V dané oblasti dosud stanovená ochranná pásma již v mnoha aspektech neodpovídají aktuálním rizikům možného znehodnocení vodních zdrojů a tím ani potřebám provozovatele těchto zdrojů, především při důslednějším uplatňování zásad nezbytné preventivní ochrany tvorby a oběhu vody v zájmovém území. Cílem hydrogeologického průzkumu a následného posouzení bylo vypracování nového (či zpřesněného) prostorového vymezení ochranných pásem zdrojů podzemní vody a též ochranných pásem povrchového odběru pitné vody ze Sněžného potoka. V souvislosti s tím bylo součástí práce i vypracování aktualizovaného návrhu ochranných podmínek těchto významných zdrojů pitné vody v rámci vymezených ochranných pásem.

Projekt Hydrogeologický průzkum pro návrh nových ochranných pásem vodních zdrojů pro město Žacléř je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé náklady: 177 010 Kč

Dotace ze Státního fondu životního prostředí: 150 458 Kč

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace