Projekty

  zpět

Úpravy veřejného prostranství na Rýchorském náměstí v Žacléři — Etapa 1

Projekt řeší nově upravenou zpevněnou plochu v centrálním prostoru náměstí, která zajistí bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve vazbě na zastávku autobusové hromadné dopravy. Řešené území je součástí městské památkové zóny Žacléř. Bezprostředně souvisí s objekty
nemovitých kulturních památek – Mariánského sloupu, kašny a pomníku Josefa II. na poz.parc.č. 986, 987 a 988. Účel užívání stavby zůstane nezměněn. Jedná se o plochu ve středu Rýchorského náměstí, která plní funkci komunikačního propojení spodní a vrchní části náměstí. V souladu se závěry
z projednání projektu s Národním památkovým ústavem a OPP MÚ Trutnov jsou redukovány plochy zeleně, zejména živé ploty, což významně zpřehlední dopravní situaci a bude mít pozitivní dopad na bezpečnost provozu.

Cílem projektu je podpořit původní kompoziční principy. Významné prvky stavíme na mírně skloněné dlážděné plató ve tvaru elipsy, které je zároveň chodníkem i pobytovou plochou. Hlavní silnice II. třídy je vůči elipse v tečné poloze. V tečném bodě je i autobusová zastávka. Odstranění nízké zeleně umožňuje přehlédnout celý prostor náměstí od domu k domu. Stávající stromy v prostoru náměstí budou nahrazeny novými, jejichž habitus bude odpovídat měřítku budov a požadavkům odstupových vzdáleností.

Nové zpevněné plochy jsou navrženy jako podnož kompozičních dominant náměstí. Současně obnovují historickou přehlednost a všesměrnou prostupnost plochy, což zásadně přispívá k bezpečnosti provozu. Hlavním materiálem bude nepravidelná úlomková žulová dlažba rozměru 100-250 mm s možností výskytu jednotlivých plovoucích kamenů většího formátu. Obrubníky budou rovněž žulové.

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace