Projekty

  zpět

Úpravy veřejného prostranství na Rýchorském náměstí, Žacléř - 2. etapa

Účel užívání stavby zůstane nezměněn. Jedná se o obvod a severní cíp plochy Rýchorského náměstí, která plní funkci komunikačního propojení spodní a vrchní části náměstí. V souladu se závěry z projednání projektu s Národním památkovým ústavem a OPP MÚ Trutnov jsou redukovány plochy zeleně, zejména živé ploty, což významně zpřehlední dopravní situaci a bude mít pozitivní dopad na bezpečnost provozu. 

Cílem návrhu je podpořit původní kompoziční principy. Významné prvky stavíme na mírně skloněné dlážděné plató ve tvaru elipsy, které je zároveň chodníkem i pobytovou plochou. Hlavní
silnice II. třídy je vůči elipse v tečné poloze. V tečném bodě je i autobusová zastávka. Odstranění nízké zeleně umožňuje přehlédnout celý prostor náměstí od domu k domu. Stávající stromy v prostoru náměstí budou nahrazeny novými, jejichž habitus bude odpovídat měřítku budov a požadavkům odstupových vzdáleností.

Nové zpevněné plochy jsou navrženy jako podnož kompozičních dominant náměstí. Současně obnovují historickou přehlednost a všesměrnou prostupnost plochy, což zásadně přispívá k bezpečnosti provozu. Hlavním materiálem bude nepravidelná úlomková žulová dlažba rozměru 100-250 mm s možností výskytu jednotlivých plovoucích kamenů většího formátu. Obrubníky budou rovněž žulové.

Nové zpevněné plochy zlepšují dostupnost a podmínky pohybu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vytvářejí přirozené vodící linie a chodník G (součást druhé etapy) je novou rampou zpřístupňující zastávku autobusu ze Sadové ulice, respektive z dolní poloviny náměstí.

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace