Projekty

  zpět

Volnočasové centrum městské části Žacléř, Bobr

Výstavba volnočasového centra městské části v Bobru proběhla podle daného zadání a beze zbytku naplnila stanovený cíl: vybudovat venkovní sportovně – společenské centrum v nejrychleji se rozvíjející se lokalitě města.

Dětské hřiště s herními prvky a bezpečnostními dopadovými plochami poskytuje prostor pro rodiny s malými dětmi. Rekonstruované travnaté hřiště slouží k amatérskému sportování občanům všech věkových kategorií. Lavičky umožňují posezení a odpočinek například při procházkách touto klidnou částí přímo na hranici s Polskem. Pergola s ohništěm a posezením dává možnost k delšímu posezení a poskytuje zázemí při pořádání nejrůznějších akcí pro veřejnost.  Prostor je doplněn květinovou a keřovou výsadbou, odpadkovými koši, dřevníkem a populární slick line s bezpečnostními postranními lany.

Nejlepším důkazem smysluplnosti investice je pak samotná návštěvnost a využití místa. Především ze strany dětí a mládeže, která si sem našla cestu za sportem a pohybem. Místo tak jde trochu proti současným trendům a ukazuje, že pokud jsou vytvořeny podmínky, děti a mládež si cestu od počítačů, za pohybem a sportem dokáží najít.

Projekt Volnočasového centra v městské části Žacléř, Bobr, by nevznikl bez podpory Královéhradeckého kraje, který na akci v rámci dotačního Programu obnovy místních částí obcí poskytl dotaci ve výši 570 500 Kč.

 __________________

Cílem projektu je vytvořit společenské, kulturní, sportovní a volnočasové centrum pro
obyvatele místní části Bobr, a zároveň i odpočinkové a relaxační místo pro ostatní
obyvatele a návštěvníky města, kteří lokalitu často volí jako místo vycházek a sportovních
aktivit (běh, in-line bruslení, cyklo). Dalším cílem je vytvoření takového prostředí, které v
odlehlejší části pohraničí vytvoří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj a zamezí
výraznějším demografickým výkyvům, jak tomu bylo v dávnější i nedaleké minulosti, kdy
došlo k výraznému vylidnění, výraznému nárůstu průměrného věku a celkové degradaci
místa.
Místní část Bobr na samé hranici s Polskem se opět stává zajímavým místem a je ze
stavebního hlediska nejrychleji se rozvíjející lokalitou Žacléře. Příliv zejména mladších
obyvatel s sebou nese požadavky na zajištění nejen základní obslužnosti, ale i
společenského vyžití, jehož možnost zde není v podstatě žádná. Chybí jakékoli dětské
hřiště či společenská místnost, stávající prostor kdysi provizorního hřiště již dávno
nemůže plnit svou funkci.
V souvislosti s výstavbou nových domů v lokalitě Bobr dochází k výraznému oživení místa
a vznikla tu skupina občanů, kteří mají zájem se podílet na společenském životě místní
části v jakémsi tradičním vesnickém duchu. S organizováním místních setkání,
pořádáním tradičních akcí (čarodějnice, dětský den, zahájení a ukončení prázdnin,
sportovní turnaje apod.) a starostí a péčí o vybudovaný prostor. To považujeme za
nejlepší záruku udržitelnosti takové investice.
Místní část Bobr byla kdysi samostatnou obcí s vlastní školou, později nastalo výrazné
vylidnění a útlum. V posledním desetiletí se ale situace obrátila a zájem o bydlení v
klidném místě obklopeném přírodou stoupá. Do pohraničí se tak vrací život a udržitelný
rozvoj, kterému je vhodné napomoci zajištěním vhodné občanské vybavenosti. Oživení
kdysi pozapomenutých příhraničních oblastí má velký význam nejen pro část jako takovou
a město Žacléř, ale i pro celoplošný vyvážený rozvoj Královéhradeckého kraje.

 

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace