Projekty

  zpět

Výměna svítidel a snížení světelného znečištění VO v Žacléři - 2. etapa

V rámci projektu bylo vybudováno veřejné osvětlení na Rýchorském náměstí a v přilehlých ulicích. Návrh veřejného osvětlení centrální části Žacléře vychází z architektonického řešení, jehož základními charakteristikami jsou univerzálnost využití, přehlednost, dobrá orientace a zdůraznění dominant, které jsou součástí řešeného prostoru. Rozmístění jednotlivých světelných míst reaguje na půdorys náměstí a osvětluje rovnoměrně jeho obvod, přičemž úroveň osvětlení směrem do středu klesá. To umožňuje lépe světelně zvýraznit architektonické dominanty - Mariánský sloup a pomník Josefa II.
Celistvost návrhu podporuje zapojení části Zámecké ulice a oblasti kostela Nejsvětější Trojice do celkového řešení. Návrh řeší veřejné osvětlení komplexně ve čtyřech základních rovinách: bezpečnost dopravy osoba a majetku, světelné znečištění (vliv na životní prostředí), energetická náročnost a vzhled v noční době.
Projekt veřejného osvětlení v rámci výzvy MŽP na snížení světelného znečištění v obcích ležících na území národních parků splňuje následující požadavky výzvy:
1) žádná část světelného toku vyzařovaného světelným zdrojem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje ULRLED = 0%;
2) teplota chromatičnosti vyzařovaného světla nesmí být vyšší než 2 700 K;
3) úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30%.

Pro řešení veřejného osvětlení centra Žacléře jsou použity tři typy světelných míst, které se liší výškou a charakterem vyzařování svítidel. Tvarově jsou svítidla ve všech typech třech světelných míst shodná.

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace