Projekty

  zpět

Zkvalitnění nakládání s odpady v Podkrkonoší

Projekt Zkvalitnění nakládání s odpady v Podkrkonoší reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003807

Tento projekt je ralizován z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je pořízení techniky pro nakládání s BRKO a nápojovými kartony. Budou pořízeny nové nádoby (vanové kontejnery, hnědé popelnice na BRKO, kontejnery na nápoj. kartony), drtič bioodpadu a stavebně upraveny zpevněné plochy. Cílem je vytvořit efektivně fungující oddělený systém sběru odpadů v území. Odpad bude následně ze 100% materiálově využit, bude totiž vlastní technikou zpracován a odvezen na kompostárnu do Mladých Buků. Nápojové kartony budou svezeny smluvní firmou na třídičku. Cílem projektu je vytvořit v obou obcích funkční systém odděleného sběru bioodpadu (a částečně nápojových kartonů), který efektivně nakládá s tímto odpadem a shromažďuje jej od všech jeho původců (v tomto případě zejména města a obyvatelé, případně i jiné subjekty) a nadále jej předává ke 100% materiálovému využití. Dílčím cílem je pak i vybudování zodpovědného přístupu k třídění odpadů u všech dotčených subjektů na území obou obcí.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace