Parkoviště u městského úřadu

Plánovaná rekonstrukce parkoviště se nachází jižně od městského úřadu (cca 15 m). Velikost pozemkové parcely k řešení je 721 m2 a část cca 60 m2 (parcely 33/2, 47/2 a 1473). Plocha je opticky ohraničena gabionovou stěnou a živým plotem. Záměr je v souladu s platným územním plánem města. Umístění parkovací plochy kopíruje jejich původní umístění. Nově budou místo štěrkového povrchu použity žulové dlažební kostky.
Na závěr stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy dle samostatné části PD. Pro rekonstrukci parkovací plochy budou použity žulové kostky dvoubarevné pro vyznačení jednotlivých parkovacích míst. Světlá vs. tmavá.
Průjezd parkovací plochou bude obousměrný s výhybnami. Usměrnění provozu bude zajištěno dopravními značkami viz výkresová část. Jedná se pouze o vyhrazené stání a dopravní značku dej přednost v jízdě při výjezdu na veřejně přístupnou komunikaci.

Žulová dlažba je celkově rozdělena na tři části.
01) Ohraničení parkovacích stání a vodící linie budou z dlažebních kostek 8/10 se spárami 10 mm
– tyto kostky musí být barevně rozlišeny od hlavní plochy viz dále. Kontrast tmavá/světlá – barevné řešení bude řešeno za koordinace hlavního architekta města Ing. Arch. Benedikta Markela. Dále bude z žulových kostek 8/10 příjezdová část k parkovacím stáním podél vodících linií.
Kladení bude provedeno v provedení „vlaštovky“. Barevné pojetí bude identické s plochou parkovacích stání.
02) Plocha parkovacích stání bude z žulových kostek 15/17 se spárami 20-30 mm pro lepší vsak povrchových dešťových vod.
03) Napojení chodníku z parkovací plochy a chodníku podél veřejně přístupné silnice bude provedeno žulovou dlažbou 4/6.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace