Aktuality

Informace o kandidátech a způsobu hlasování.

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii v Kamienné Góře spolu se svým partnerem, městem Žacléř, realizuje projekt s názvem " Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji / Historická procházka Dolnośląskim Centrrem Rehabilitacji".

Přijměte pozvání na koncert přední české violistky Kristiny Fialové a klavíristky Jitky Čechové v koncertním sále Základní umělecké školy v úterý 31. ledna 2023 od 19 h. Rezervace vstupenek: Jiří Jirásek tel. 774 032 776, jirasekza@seznam.cz

Městské muzeum Žacléř zahájilo 14. ledna první letošní výstavu. Ta je věnovaná komiksu. Autorem je Karel Jerie, který má na svém kontě komiksové ceny a podílel se se svým bratrem Denisem na komiksovém zpracování díla Jan Amos v exilu, který v Žacléři vznikl v roce 2019. Výstava nabízí i jeho obrazy a ilustrace knih.

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí v letošním roce 696 Kč za osobu a rok. Splatný je do konce května, hotově či elektronicky. Svozové známky na nádobách zůstávají v platnosti, nemění se.

Taneční kurz pro dospělé, od 25. února v tělocvičně v Bernarticích.

Vážení spoluobčané, jako provozovatel veřejné kanalizace se obracíme na zákazníky ve věci vypouštění odpadních vod resp. druhu odpadů, které lze kanalizací odvádět. V poslední době jsme stále častěji nuceni řešit problém nefunkčních kanalizačních přípojek, v některých případech i vnitřních rozvodů a samotných kanalizačních stok.

Městský úřad Žacléř zastoupený tajemnicí městského úřadu vyhlašuje dne 06.01.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Investiční technik“ . (viz přílohy)

Možnost hlasování ve volbě Prezidenta ČR v případě karantény či izolace.

Vážení spoluobčané, v úterý 10.1.2023 od 9:00 do 11:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ Zámek. Odstávka se dotkne odběratelů v ulici Střízlivák a v Prkenném Dole. Děkujeme za pochopení.

HODNĚ OSOBNÍ I RODINNÉ SPOKOJENOSTI, MNOHO ÚSPĚCHŮ A ŠTĚSTÍ V ROCE 2023 PŘEJE MĚSTO ŽACLÉŘ

V místnostech určených pro krátkodobé výstavy budete mít od 14. ledna do 19. března 2023 možnost se seznámit s výtvarnými pracemi Karla Jerie. Věnuje se nejen komiksům, ale také knižním ilustracím, grafice a malbě. Pro Žacléř v roce 2018 vytvořil komiks věnovaný osobnosti J. A. Komenského.

Obec Lubawka ve spolupráci s českým městem Zaclerz realizuje projekt s názvem „Společné putování polsko-českým pohraničím“. Projekt si klade za cíl oživit turistický ruch na polsko-českém pomezí, posílit vazby mezi partnery a ukázat krásu našich oblastí.

Ve středu v odpoledních hodinách mohli místní obyvatelé na žacléřském náměstí zažehnout Betlémské světlo. Děkujeme skautskému středisku Hraničář Trutnov za ochotu doručit světlo k nám. Foto: Jiří Pospíšil

Věnujte prosím pozornost následující informaci o provozu městského úřadu do konce roku 2022.

Kluziště na multifunkčním sportovišti za školou je připravené. Areál je odemčený, zájemci mohou led vyzkoušet. Děkujeme chlapům z technických služeb, kteří se ledování aktivně ujali a postupně nabírají zkušenosti. Jak ledování, tak úpravu plochy i okolí hřiště budeme postupně vylepšovat.

Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na Vánoční koncert žáků, který se koná v pondělí 19. a v úterý 20. prosince od 18 hodin. Vstupenky je možné objednat na telefonních číslech 499 776 350 nebo 774 032 776. Těšíme se na setkání

Vážení spoluobčané, v pondělí 12.12.2022 od 8:00 do 11:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Porcelánka z důvodu rekonstrukce vodovodu. Odstávka se dotkne odběratelů v ulicích Na Pilíři, Mírová a Pod Zahradami. Děkujeme za pochopení.

Ještě v prosinci se v Žacléři dokončí 3 investiční akce. Hotové bude parkoviště v ulici Mírová, parkovací plocha vedle městského úřadu a taky je téměř dodělaný parčík před penzionem Oliver. Projekty město financovalo ze svého i pomocí dotace.

I měsíc prosinec je ve městě Žacléř bohatý na mnoho kulturních i sportovních událostí. Pro zařazení vašich akcí do měsíčních přehledů postačí včas (do poloviny předchozího měsíce) zaslat údaje na adresu muzeum@zacler.cz

MUDr. Zuzana Pohlová informuje, že v době od 23. 12. do 30. 12. 2022 bude čerpat dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Vrtala v Žacléři, tel. 499876196. Bernartice výjimečně ve čtvrtek 22. 12. 2022 od 7:00-10:00 hodin + odběry.

Královéhradecký kraj nabízí pomocnou ruku lidem, kteří se kvůli rostoucím cenm energií a vysoké inflaci dostali do problémů.

Svozový kalendář na rok 2023 (platí pouze pro rodinné domy) si můžete vyzvednout také v tištěné podobě na pokladně městského úřadu (kancelář v přízemí nalevo, kde se platí poplatky za odpady).

Druhé zasedání zastupitelstva města Žacléř se uskuteční 13. prosince od 17.30 hodin ve školní jídelně.

Každou adventní neděli budou znít Rýchorským náměstím tradiční vánoční koledy. Vždy od 17 do cca 18 hodin.

Webkamera, snímající ze střechy Městského muzea Rýchorské náměstí, je zprovozněna.

O první adventní neděli 27. listopadu se slavnostně rozsvítil vánoční strom na zaplněném Rýchorském náměstí. Letos je to smrk z Mírové ulice. Svítit bude minimálně do Tří králů.

Ve středu 21. prosince budete moci od 15,30 do 16,30 h na žacléřském náměstí u vánočního stromu jako každoročně převzít Betlémské světlo od trutnovských skautů. Těšíme se na Vás

Ve společenských prostorách muzea proběhla od 25. do 27 listopadu vánoční výstava spojená s výtvarnými dílnami. Výstavu a dílny připravila Anna Talábová ve spolupráci s Klubem žen, při výtvarných dílnách dětem asistovaly Jana Musilová a Jarka Rabensteinová.

O první adventní neděli proběhlo po dvouleté odmlce na žacléřském náměstí Rozsvěcení vánočního stromu. Zazpívaly děti z místních škol a ve stáncích bylo možné zakoupit drobné dárky a občerstvení. Foto: Jana Jaklová a Jan Tošovský

V sobotu 3. 12. 2022 proběhne na pravidelných místech svoz nebezpečného odpadu, podrobnosti v přiloženém souboru.

Turnaj se uskuteční 25. prosince 2022 od 08.00 hod. v Národním domě. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá Mirek Vlasák na e-mailové adrese mirek.vlasak@seznam.cz, nebo SMS na č. 608863289 do 20. 12. 2022, později přihlášená družstva již nemají nárok na věcné ceny.

Projekt „Aktivní pohraničí” je spolufinancovaný z prostředků Evropské Unie v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Město Žacléř spolu s okresem Powiat Lwówecki pořádá v Žacléři fotoplenéry, jejichž cílem je přiblížit hornickou historii města. Ve dnech 2. – 4. prosince 2022 budou čeští a polští fotografové hledat náměty pro své fotografie. Organizátoři by rádi pozvali všechny bývalé pracovníky dolů a jejich rodiny na setkání s fotografy v neděli 4.12. v 10 hodin před budovu městského muzea.

Svíčky firmy Reichl z Bobru budete moci zakoupit v sobotu 26. 11. 2022 v provozovně v Bobru a o první adventní neděli 27. 11. na Rýchorském náměstí

Upozorňujeme všechny občany, že pokladna úřadu bude z důvodu probíhajících inventur a zúčtování veškerých finančních operací od 2. 1. 2023 do 15. 1. 2023 uzavřena a nebudou přijímány platby v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

V Žacléři se po dvouleté kovidové pauze soutěžilo o nejlepší vánočku pod Rýchorami. Zájem byl obrovský, a to jak ze strany pekařů a pekařek, tak ze strany veřejnosti. Právě ta vybrala nejlepší vánočku od Jitky Horké. Odborná porota zvolila za vítězku Eriku Roseckou. Hodnotilo se anonymně, a to 18 vánoček.

Vážení spoluobčané, v úterý 22. 11. 2022 od 8:00 do 12:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Porcelánka z důvodu rekonstrukce vodovodu. Odstávka se dotkne odběratelů v ulicích Na Pilíři, Mírová a Pod Zahradami. Děkujeme za pochopení.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na žacléřském náměstí, zazní vánoční písně v podání dětí ze žacléřských škol. Občerstvení pro příchozí a představení základu nového betlému, který bude každý rok doplňován o další figury. Prodej vánočních dekorací, svící a perníčků. Pořádá: Město Žacléř, starosta@zacler.cz

Charitativní akce Krabice od bot se v Žacléři uskuteční i letos. Nečekají nás lehké časy a podpora ohrožených skupin obyvatel je proto ještě důležitější. Město Žacléř se navíc na přání organizátora, Diakonie ČCE, stala partnerem Dětského domova Vrchlabí, pro které se pokusíme vybrat 16 + 16 dárků pro kluky a holky ve věku 13 – 15 let.

Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje obdrželo 40 starostů, kteří jsou nebo byli ve funkci více než 20 let. Mezi nimi byl i Miroslav Vlasák ze Žacléře. Gratulujeme

Město Žacléř přivítalo 8 nových občánků. A to v rámci letošního třetího slavnostního aktu na městském úřadě. Tentokrát to jsou samí chlapci.

Stavební práce na kanalizaci na Babí mají probíhat do pátku 11. listopadu a silnice bude potažena vrstvou asfaltu. Práce na pokrývce začnou již zítra, do půlky listopadu má být celý úsek hotový.

Za účasti kolektivu autorů se uskutečnil v žacléřském muzeu křest knihy Žacléř - kapitoly z dějin města na úpatí Rýchor. Při té příležitosti si mohli návštěvníci také prohlédnout zajímavé archiválie zapůjčené ze Státního okresního archivu Trutnov a samotnou knihu o Žacléři zakoupit.

Město Žacléř nabízí místo provozovatele městské sauny. Více informací získají zájemci na tel. 604231746.

V sobotu 12. listopadu ve 14. hodin v jídelně Základní školy v Žacléři se uskuteční jubilejní, 10. ročník soutěže o Nejlepší vánočku pod Rýchorami. Přihlášky se přijímají na tel. 605 930 520 nebo u pečovatelské služby.

POZOR!! Tento týden (do neděle 30. 10.) bude ukončen svoz bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městě. Kompostárna v Mladých Bukách, kam se bioodpad odváží, již v listopadu nebude tento odpad přijímat.

S otevřením rekonstuované silnice přes Babí se do starých kolejí v pondělí vrátí i veřejná hromadná doprava. Jedinou drobnou změnou bude dřívější odjezd ranního "školního" autobusu z Prkenného Dolu do Žacléře.

Od pondělí 24. 10. 2022 dojde v rámci celé ČR k dočasné úpravě úředních hodin, během kterých poskytují zaměstnanci Úřadu práce ČR služby klientům v rámci osobního jednání. Opatření je výsledkem vzájemné dohody Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.

Dne 18. 10. 2022 se konalo ve školní jídelně ustavující zasedání nového zastupitelstva města Žacléř.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace