S tradicí do budoucnosti: Jarmark a workshopy

 

Projekt „S tradicí do budoucnosti: jarmark a workshopy“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027, Fond malých projektu Euroregionu Nisa-Nysa.

Vedoucí partner - Gmina Miejska Kamienna Góra
Partner - Město Žacléř

Cíl projektu: Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Projekt vytváří silný přeshraniční dopad díky spojení tradic a kultur dvou národů. Prostřednictvím uspořádání společného jarmarku, workshopů, koncertů a dalších atrakcí vybuduje projekt mosty mezi Polskem a Českou republikou, a díky tomu posílí mezilidské vazby, místní komunity a více podpoří porozumění a respekt ke kulturnímu dědictví obou zemí. Jde o iniciativu, která překračuje hranice, integruje komunity a vytváří trvalé vazby na přeshraniční úrovni. Workshopy umožní účastníkům prožít tradice osobně, což vede k lepšímu pochopení jejich hodnot a významu. Projekt je reakcí na trend odklonu od místních a národních tradic ve prospěch globálních vlivů. Prostřednictvím aktivní účasti a pozitivních zkušeností dává projekt impuls k návratu ke kořenům a hodnotám.

 

 

Projekt „Z Tradycją w Przyszłość: Jarmark i Warsztaty” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nisa-Nysa’.


Cel projektu: Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Projekt tworzy silny wpływ transgraniczny poprzez łączenie tradycji i kultur dwóch narodów. Poprzez wspólny jarmark, warsztaty, koncerty i inne atrakcje, projekt buduje mosty między Polską a Czechami, wzmacniając więzi międzyludzkie, wspólnoty lokalne oraz promując zrozumienie i szacunek dla dziedzictwa kulturowego obu krajów. To inicjatywa, która przekracza granice, integrując społeczności i tworząc trwałe więzi na płaszczyźnie transgranicznej. Warsztaty umożliwiają uczestnikom osobiste doświadczenie tradycji, co prowadzi do lepszego zrozumienia ich wartości i znaczenia. Projekt jest reakcją na trend oddalania się od lokalnych i narodowych tradycji na rzecz wpływów globalnych. Poprzez aktywne uczestnictwo i pozytywne doświadczenia, projekt daje impuls do powrotu do korzeni i wartości.

Rezultaty:
Wzmacnianie więzi kulturalnych i społecznych między Polską a Czechami. Promowanie i zachęcanie do docenienia tradycji i dziedzictwa kulturowego obu narodów. Wsparcie dla lokalnych artystów, rzemieślników i przedsiębiorców.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace