Žacléř - zkapacitnění prameniště Rýchory

Projekt "Žacléř - zkapacitnění prameniště Rýchory" je spolufinancován Státním fondem životního prostřed České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Rýchorského prameniště, jako hlavní zdroj pitné vody města Žacléř, je tvořeno systémem šesti pramenních jímek, do nichž je svedena voda z celkem devíti jímacích zářezů. Voda je z prameniště gravitačně odváděna tři kilometry dlouhým přivaděčem do VDJ Horní Porcelánka. Prameniště bylo postaveno v rozmezí let 1909-1911, tedy před více než 100 lety. V průběhu druhé poloviny letošního roku došlo k jeho částečné rekonstrukci a zkapacitnění. Přípravné práce na projektu začaly na podzim roku 2018. Od jednání se zástupci správy KRNAP, přes vypracování odborného posudku, získání finančních prostředků ze SFŽP, vydání stavebního povolení došlo na konci května k vypsání výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítězem se stala firma KVIS Pardubice a.s. z holdingové společnosti Enteria.  Akce mohla po třech letech příprav konečně začít.

 Rekonstrukce spočívala ve výměně čtyř nefunkčních jímacích zářezů, jedné pramenní jímky, svodného potrubí mezi jímkami J5 a J6, doplnění jímacího potrubí a drobných oprav ostatních jímek. Cílem rekonstrukce bylo zvýšení vydatnosti celého prameniště. Stavba probíhala v lesním porostu na území KRNAP, což komplikovalo průběh stavby. Termín zahájení stavby byl povolen nejdříve od 1. srpnu z důvodu hnízdění ptactva. Před zahájením výkopových prací bylo nutné vytěžit průsek lesa pro dopravu materiálu a průjezd stavební techniky. V těžko přístupném terénu nebyla práce jednoduchá. Jako dosud nepřekonatelné se ukázaly nákladní automobily československé výroby Praga V3S. Během přípravy akce se uvažovalo i o letecké přepravě nové jímky, ale staré "vejtřasky" si poradily. Z pohledu provozovatele veřejného vodovodu se celá akce povedla, a to dokládá i první kontrolní měření vydatnosti. Je třeba poděkovat všem zúčastněným – městu jako investorovi akce, projektantovi, hydrogeologovi a zhotoviteli stavby.

Údaje o stavbě:

Náklady stavby: 5,5 mil Kč bez DPH

Dotace ze Státního fondu životního prostředí: 3 000 000 Kč

Projekční práce: Ing. Vlastimil Novotný

Hydrogeologické práce: p.g. Petr Tichý

Zhotovitel stavby: KVIS Pardubice a.s.

Termín realizace: 08/2021-11/2021

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace