Historie města

Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš. První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého vnitrozemí do Dolního Slezka a dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla.  Nové sídlo mělo již statut městečka a je poprvé připomínáno písemně r. 1553 jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může mít souvislost s tímto pojmenováním.
Strategická poloha panského sídla i městečka pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel i průmyslu. Již v 16. st. se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru a v 19. st. se rozeběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal známým především dolováním černého uhlí, jehož nález se datuje r. 1570. Hornické symboly, mlátek a želízko, také najdete na městském znaku. 
Obyvatelé městečka i celého kraje velmi trpěli za třicetileté války a později v 18. st. za slezských válek. V r. 1628 opouští exulant J. A. Komenský v Černé Vodě u Žacléře svou vlast.
V polovině 19. století se stalo městečko sídlem soudního a berního úřadu a užívá již výhradně názvu Schatzlar – Žacléř.
Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Vedle původní dřevěné zástavby typickými podsíňovými domy se ke konci 19. st. a na začátku 20. stol. staví měšťanské domy, nová škola a na začátku 20. st. bydlení pro horníky „Červená a Bílá kolonie“.  V historickém jádru se staví moderní nemocnice a v letech 1912-1914  místo staré radnice  budova okresního soudu.
V letech 1935 – 1938 se buduje v lokalitě Stachelberg rozsáhlé podzemní vojenské opevnění. Dnes slouží jako muzeum.
V r. 1945 bylo ze Žacléře odsunuto do Německa mnoho německých rodin. Některé okolní obce zcela zanikly nebo byly později přidruženy k městu Žacléř jako osady.
V rámci rozvoje hornictví se v 50. letech 20. st. staví hornické učiliště a dvě velká sídliště pro horníky - Na Pilíři a sídliště Boženy Němcové.
Po r. 1989 ukončila výrobu přádelna Texlen a dolování Důl Jan Šverma Žacléř. Žacléř a celý region Žacléřsko se orientuje na turistický ruch. Vznikají zde nové penziony, modernizují se sportovní areály, na nových kurtech se hraje volejbal, plážový volejbal a tenis. Vyznačené cyklotrasy navazují na hranicích na  polské cyklostezky. Vedle sjezdového areálu Arrakis v Prkenném Dole vyrůstá  celoroční sportovní areál Bret. V zimě najedete nad městem na upravenou běžeckou Krkonošskou magistrálu. Žacléřská nemocnice je přebudována na rehabilitační centrum Rehamedica. Léčí se zde pacienti s poruchami pohybového ústrojí. V r. 1999 bylo na Rýchorském náměstí  otevřeno návštěvníkům regionální muzeum – Městské muzeum Žacléř. Čtenářům je k dispozici knihovna v sídlišti Na Pilíři. V r. 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou zónu. 
Dnešní Žacléř je turistické podhorské městečko,  které se stále rozvíjí a je v každé roční době připraveno uvítat své návštěvníky.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace