Proběhlé akce

  zpět

Další opravy silnic v Bernarticích a Zlaté Olešnici

Úplná uzavírka silnice I/16 na správním území obcí Zlatá Olešnice a Bernartice. Celkový termín uzavírky: 31.7. - 31.10.2023.

Organizace uzavírky:

 III. etapa:

- km cca 185,424 – 187,064 provozního staničení silnice, délka celého úseku 1640 m

- úsek mezi dopravním značením začátek a konec obce Bernartice

- termín 31.07.2023 - 31.10.2023, po úsecích

- úplná uzavírka silnice, vjezd bude umožněn jedním jízdním pruhem pouze pro autobusovou

linkovou dopravu a místní dopravu dle možností a postupu stavby

- celý úsek bude rozdělen do 3 kratších úseků z důvodu zajištění přístupu a příjezdu pro místní dopravu (termínově cca měsíc na každý úsek)

- práce budou v uzavřeném úseku prováděny po polovinách šířky silnice

- provoz pro autobusovou linkovou dopravu a místní dopravu bude v pracovní době od 6:00 do 18:00 hod. řízen pověřenými pracovníky zhotovitele, mimo pracovní dobu světelným

signalizačním zařízením

- průjezd křižovatkami se silnicemi III/30022 a III/01614 bude po celou dobu uzavírky umožněn, práce v křižovatkách budou probíhat po částech

- oprava vozovky bude zahrnovat zejména frézování asfaltobetonového krytu, sanace, pročištění stávajících propustků a zatrubnění, dešťovou kanalizaci, propustek, odstranění převýšených krajnic, prohlubování a pročištění silničních příkopů, pokládku živičných vrstev, svislé dopravní značení a obnovu vodorovného dopravního značení

 

I. etapa:

- km cca 182,900 – 183,680 provozního staničení silnice, délka celého úseku 780 m

- úsek mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi (severně od Zlaté Olešnice)

- termín max. 30 dní v období 31.07.2023 - 31.10.2023; přesný termín uzavírky bude oznámen cca 10 dní před zahájením uzavírky tohoto úseku

- úplná uzavírka silnice, vjezd bude umožněn pouze pro autobusovou linkovou dopravu a pro

místní dopravu dle možností a postupu stavby

- práce budou v uzavřeném úseku prováděny po polovinách šířky silnice

- provoz pro autobusovou linkovou dopravu a místní dopravu bude v pracovní době od 6:00 do 18:00 hod. řízen pověřenými pracovníky zhotovitele, mimo pracovní dobu bude provoz

obousměrný

- oprava vozovky bude zahrnovat zejména frézování asfaltobetonového krytu, sanace,

odstranění převýšených krajnic, prohlubování a pročištění silničních příkopů, pokládku

živičných vrstev, svislé dopravní značení a obnovu vodorovného dopravního značení

Objízdná trasa po celou dobu realizace I. a III. etapy

Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena z Trutnova po silnici I/14 směr Mladé Buky, dále po silnici II/300 přes Babí a Žacléř na silnici I/16 směr Královec nebo Bernartice. Objízdná trasa je vedena obousměrně. Pro místní dopravu do 3,5 t a zásobování bude umožněno projíždět stavbou vždy v jednom jízdním pruhu.

Autobusy veřejné linkové autobusové dopravy budou v úsecích uzavírky také projíždět vždy v jednom jízdním pruhu. Dojde pouze ke změnám na zastávkách ve III. etapě, kdy budou dle průběhu prací operativně přemístěny mimo opravovaný úsek (bude upřesněno v rozhodnutí o povolení uzavírky dle dohody s obcí, Policií ČR DI Trutnov a dopravním úřadem).

Úseky uzavírky a objízdná trasa jsou vyznačeny v situacích, které jsou přílohou tohoto oznámení.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace