Proběhlé akce

Informace o kandidátech a způsobu hlasování.

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii v Kamienné Góře spolu se svým partnerem, městem Žacléř, realizuje projekt s názvem " Historyczny spacer po Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji / Historická procházka Dolnośląskim Centrrem Rehabilitacji".

Přijměte pozvání na koncert přední české violistky Kristiny Fialové a klavíristky Jitky Čechové v koncertním sále Základní umělecké školy v úterý 31. ledna 2023 od 19 h. Rezervace vstupenek: Jiří Jirásek tel. 774 032 776, jirasekza@seznam.cz

Městské muzeum Žacléř zahájilo 14. ledna první letošní výstavu. Ta je věnovaná komiksu. Autorem je Karel Jerie, který má na svém kontě komiksové ceny a podílel se se svým bratrem Denisem na komiksovém zpracování díla Jan Amos v exilu, který v Žacléři vznikl v roce 2019. Výstava nabízí i jeho obrazy a ilustrace knih.

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí v letošním roce 696 Kč za osobu a rok. Splatný je do konce května, hotově či elektronicky. Svozové známky na nádobách zůstávají v platnosti, nemění se.

Taneční kurz pro dospělé, od 25. února v tělocvičně v Bernarticích.

Vážení spoluobčané, jako provozovatel veřejné kanalizace se obracíme na zákazníky ve věci vypouštění odpadních vod resp. druhu odpadů, které lze kanalizací odvádět. V poslední době jsme stále častěji nuceni řešit problém nefunkčních kanalizačních přípojek, v některých případech i vnitřních rozvodů a samotných kanalizačních stok.

Městský úřad Žacléř zastoupený tajemnicí městského úřadu vyhlašuje dne 06.01.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Investiční technik“ . (viz přílohy)

Možnost hlasování ve volbě Prezidenta ČR v případě karantény či izolace.

Vážení spoluobčané, v úterý 10.1.2023 od 9:00 do 11:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ Zámek. Odstávka se dotkne odběratelů v ulici Střízlivák a v Prkenném Dole. Děkujeme za pochopení.

HODNĚ OSOBNÍ I RODINNÉ SPOKOJENOSTI, MNOHO ÚSPĚCHŮ A ŠTĚSTÍ V ROCE 2023 PŘEJE MĚSTO ŽACLÉŘ

V místnostech určených pro krátkodobé výstavy budete mít od 14. ledna do 19. března 2023 možnost se seznámit s výtvarnými pracemi Karla Jerie. Věnuje se nejen komiksům, ale také knižním ilustracím, grafice a malbě. Pro Žacléř v roce 2018 vytvořil komiks věnovaný osobnosti J. A. Komenského.

Obec Lubawka ve spolupráci s českým městem Zaclerz realizuje projekt s názvem „Společné putování polsko-českým pohraničím“. Projekt si klade za cíl oživit turistický ruch na polsko-českém pomezí, posílit vazby mezi partnery a ukázat krásu našich oblastí.

Ve středu v odpoledních hodinách mohli místní obyvatelé na žacléřském náměstí zažehnout Betlémské světlo. Děkujeme skautskému středisku Hraničář Trutnov za ochotu doručit světlo k nám. Foto: Jiří Pospíšil

Věnujte prosím pozornost následující informaci o provozu městského úřadu do konce roku 2022.

Kluziště na multifunkčním sportovišti za školou je připravené. Areál je odemčený, zájemci mohou led vyzkoušet. Děkujeme chlapům z technických služeb, kteří se ledování aktivně ujali a postupně nabírají zkušenosti. Jak ledování, tak úpravu plochy i okolí hřiště budeme postupně vylepšovat.

Základní umělecká škola Žacléř Vás srdečně zve na Vánoční koncert žáků, který se koná v pondělí 19. a v úterý 20. prosince od 18 hodin. Vstupenky je možné objednat na telefonních číslech 499 776 350 nebo 774 032 776. Těšíme se na setkání

Vážení spoluobčané, v pondělí 12.12.2022 od 8:00 do 11:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Porcelánka z důvodu rekonstrukce vodovodu. Odstávka se dotkne odběratelů v ulicích Na Pilíři, Mírová a Pod Zahradami. Děkujeme za pochopení.

Ještě v prosinci se v Žacléři dokončí 3 investiční akce. Hotové bude parkoviště v ulici Mírová, parkovací plocha vedle městského úřadu a taky je téměř dodělaný parčík před penzionem Oliver. Projekty město financovalo ze svého i pomocí dotace.

I měsíc prosinec je ve městě Žacléř bohatý na mnoho kulturních i sportovních událostí. Pro zařazení vašich akcí do měsíčních přehledů postačí včas (do poloviny předchozího měsíce) zaslat údaje na adresu muzeum@zacler.cz

MUDr. Zuzana Pohlová informuje, že v době od 23. 12. do 30. 12. 2022 bude čerpat dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Vrtala v Žacléři, tel. 499876196. Bernartice výjimečně ve čtvrtek 22. 12. 2022 od 7:00-10:00 hodin + odběry.

Královéhradecký kraj nabízí pomocnou ruku lidem, kteří se kvůli rostoucím cenm energií a vysoké inflaci dostali do problémů.

Svozový kalendář na rok 2023 (platí pouze pro rodinné domy) si můžete vyzvednout také v tištěné podobě na pokladně městského úřadu (kancelář v přízemí nalevo, kde se platí poplatky za odpady).

Druhé zasedání zastupitelstva města Žacléř se uskuteční 13. prosince od 17.30 hodin ve školní jídelně.

Každou adventní neděli budou znít Rýchorským náměstím tradiční vánoční koledy. Vždy od 17 do cca 18 hodin.

Webkamera, snímající ze střechy Městského muzea Rýchorské náměstí, je zprovozněna.

O první adventní neděli 27. listopadu se slavnostně rozsvítil vánoční strom na zaplněném Rýchorském náměstí. Letos je to smrk z Mírové ulice. Svítit bude minimálně do Tří králů.

Ve středu 21. prosince budete moci od 15,30 do 16,30 h na žacléřském náměstí u vánočního stromu jako každoročně převzít Betlémské světlo od trutnovských skautů. Těšíme se na Vás

Ve společenských prostorách muzea proběhla od 25. do 27 listopadu vánoční výstava spojená s výtvarnými dílnami. Výstavu a dílny připravila Anna Talábová ve spolupráci s Klubem žen, při výtvarných dílnách dětem asistovaly Jana Musilová a Jarka Rabensteinová.

O první adventní neděli proběhlo po dvouleté odmlce na žacléřském náměstí Rozsvěcení vánočního stromu. Zazpívaly děti z místních škol a ve stáncích bylo možné zakoupit drobné dárky a občerstvení. Foto: Jana Jaklová a Jan Tošovský

V sobotu 3. 12. 2022 proběhne na pravidelných místech svoz nebezpečného odpadu, podrobnosti v přiloženém souboru.

Turnaj se uskuteční 25. prosince 2022 od 08.00 hod. v Národním domě. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá Mirek Vlasák na e-mailové adrese mirek.vlasak@seznam.cz, nebo SMS na č. 608863289 do 20. 12. 2022, později přihlášená družstva již nemají nárok na věcné ceny.

Projekt „Aktivní pohraničí” je spolufinancovaný z prostředků Evropské Unie v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Město Žacléř spolu s okresem Powiat Lwówecki pořádá v Žacléři fotoplenéry, jejichž cílem je přiblížit hornickou historii města. Ve dnech 2. – 4. prosince 2022 budou čeští a polští fotografové hledat náměty pro své fotografie. Organizátoři by rádi pozvali všechny bývalé pracovníky dolů a jejich rodiny na setkání s fotografy v neděli 4.12. v 10 hodin před budovu městského muzea.

Svíčky firmy Reichl z Bobru budete moci zakoupit v sobotu 26. 11. 2022 v provozovně v Bobru a o první adventní neděli 27. 11. na Rýchorském náměstí

Upozorňujeme všechny občany, že pokladna úřadu bude z důvodu probíhajících inventur a zúčtování veškerých finančních operací od 2. 1. 2023 do 15. 1. 2023 uzavřena a nebudou přijímány platby v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

V Žacléři se po dvouleté kovidové pauze soutěžilo o nejlepší vánočku pod Rýchorami. Zájem byl obrovský, a to jak ze strany pekařů a pekařek, tak ze strany veřejnosti. Právě ta vybrala nejlepší vánočku od Jitky Horké. Odborná porota zvolila za vítězku Eriku Roseckou. Hodnotilo se anonymně, a to 18 vánoček.

Vážení spoluobčané, v úterý 22. 11. 2022 od 8:00 do 12:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Porcelánka z důvodu rekonstrukce vodovodu. Odstávka se dotkne odběratelů v ulicích Na Pilíři, Mírová a Pod Zahradami. Děkujeme za pochopení.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na žacléřském náměstí, zazní vánoční písně v podání dětí ze žacléřských škol. Občerstvení pro příchozí a představení základu nového betlému, který bude každý rok doplňován o další figury. Prodej vánočních dekorací, svící a perníčků. Pořádá: Město Žacléř, starosta@zacler.cz

Charitativní akce Krabice od bot se v Žacléři uskuteční i letos. Nečekají nás lehké časy a podpora ohrožených skupin obyvatel je proto ještě důležitější. Město Žacléř se navíc na přání organizátora, Diakonie ČCE, stala partnerem Dětského domova Vrchlabí, pro které se pokusíme vybrat 16 + 16 dárků pro kluky a holky ve věku 13 – 15 let.

Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje obdrželo 40 starostů, kteří jsou nebo byli ve funkci více než 20 let. Mezi nimi byl i Miroslav Vlasák ze Žacléře. Gratulujeme

Město Žacléř přivítalo 8 nových občánků. A to v rámci letošního třetího slavnostního aktu na městském úřadě. Tentokrát to jsou samí chlapci.

Stavební práce na kanalizaci na Babí mají probíhat do pátku 11. listopadu a silnice bude potažena vrstvou asfaltu. Práce na pokrývce začnou již zítra, do půlky listopadu má být celý úsek hotový.

Za účasti kolektivu autorů se uskutečnil v žacléřském muzeu křest knihy Žacléř - kapitoly z dějin města na úpatí Rýchor. Při té příležitosti si mohli návštěvníci také prohlédnout zajímavé archiválie zapůjčené ze Státního okresního archivu Trutnov a samotnou knihu o Žacléři zakoupit.

Město Žacléř nabízí místo provozovatele městské sauny. Více informací získají zájemci na tel. 604231746.

V sobotu 12. listopadu ve 14. hodin v jídelně Základní školy v Žacléři se uskuteční jubilejní, 10. ročník soutěže o Nejlepší vánočku pod Rýchorami. Přihlášky se přijímají na tel. 605 930 520 nebo u pečovatelské služby.

POZOR!! Tento týden (do neděle 30. 10.) bude ukončen svoz bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městě. Kompostárna v Mladých Bukách, kam se bioodpad odváží, již v listopadu nebude tento odpad přijímat.

S otevřením rekonstuované silnice přes Babí se do starých kolejí v pondělí vrátí i veřejná hromadná doprava. Jedinou drobnou změnou bude dřívější odjezd ranního "školního" autobusu z Prkenného Dolu do Žacléře.

Od pondělí 24. 10. 2022 dojde v rámci celé ČR k dočasné úpravě úředních hodin, během kterých poskytují zaměstnanci Úřadu práce ČR služby klientům v rámci osobního jednání. Opatření je výsledkem vzájemné dohody Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.

Dne 18. 10. 2022 se konalo ve školní jídelně ustavující zasedání nového zastupitelstva města Žacléř.

MUDr. Zuzana Pohlová oznamuje, že od 24. 10. do 27. 10. budou obě její ordinace z důvodu čerpání dovolené uzavřeny. V případě potřeby ji zastupuje MUDr. Zdeněk Vrtala v Žacléři.

Kruh přátel hudby Žacléř srdečně zve na zahajovací koncert 21. koncertní sezóny. Ve čtvrtek 20. října se představí vítězka světových soutěží, virtuoska na zobcové flétny a traverso Michaela Koudelková, Petra Machková Čadová na barokní violoncello a cembalista Marek Čermák.

Turistické informační centrum Žacléř se rozhodlo pro větší přehlednost i informovanost nově připravovat měsíční souhrny kulturních a sportovních akcí pořádaných v našem městě. Říjnový souhrn je první vlaštovkou. Žádáme všechny organizátory, kteří mají zájem být uvedeni v těchto přehledech, aby nám včas dodávali informace k datům konání i programům.

AKTUÁLNÍ INFORMACE !!! Silnice č. II/300 ze Žacléře do Trutnova přes Babí bude s konečnou platností průjezdná pro vozidla až od pondělí 24. 10. 2022 a to ihned po půlnoci z neděle na pondělí. Na silnici se ještě musí v několika úsecích nainstalovat svodidla a vyznačit na komunikaci bílé pruhy.

Ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat 18. října od 18 hodin v jídelně základní školy.

5. ročník Dýňobraní se uskuteční v pondělí 24. října 2022 na žacléřském náměstí od 16 do 17,30. Těšit se můžeme na dlabání dýní a duchařskou dílnu. Akci pořádá Sociální a zdravotní komise města Žacléř, při nepříznivém počasí se vyhrazuje změna programu.

Slavnostní představení nově vydané knihy věnované historii Žacléře. U příležitosti křtu budou k dispozici k prohlédnutí originály nejzajímavějších archiválií týkajících se města Žacléře z fondů Státního okresního archivu v Trutnově. Při křtu bude možné knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu 640,- Kč, běžná cena 780,- Kč.

Máte dobré nápady? Sem s nimi! Hledáme nadšence, kteří nám pomůžou vymyslet, jak co nejlépe pomoci rozvoji cestovního ruchu ve městě Žacléři a okolí a pomoci tak socioekonomického rozvoji regionu. Zapojte se s námi do souboje nápadů. Na nejlepší nápady čekají zajímavá ocenění.

Granty 2023 na podporu sportu, kultury a využití volného času Jako každoročně i tento podzim Město Žacléř vypisuje grantový program na podporu sportu, kultury a využití volného času pro rok 2023. Žádosti je možné podávat na městském úřadu do 30. listopadu 2022. Bližší informace naleznete v podmínkách, formuláře jsou přílohou této zprávy.

Upozornění na odstávku elektřiny 13.10. v Černé Vodě.

Z důvodu nemoci bude městská knihovna od 29.9. do 7.10. uzavřena. Prosíme, abyste v této době nevhazovali knihy do knihoboxu. Děkujeme za pochopení

Žacléřská i bernartická ordinace MUDr. Zuzany Pohlové bude ve dnech 29. a 30. září uzavřena. Děkujeme za pochopení

Dětský MTB Cup v Bobru prověřil cyklistické dovednosti malých závodníků. Na start se postavily děti na odrážedle, i ty starší na kolech. I když nepřálo počasí a závodníků bylo míň, všichni si sobotní odpoledne užili.

Pokládka nového asfaltu v Lamperticích je hotová, od dnešního dne (středy) jezdí autobusy bez omezení.

V rámci programu Dne evropského dědictví v Žacléři byly v žacléřském muzeu zahájeny dvě nové výstavy. Výstava s názvem Jedovatá krása představuje fotografickou tvorbu Martina Ertnera, který se zaměřuje na fotografování jedovatých plazů v České republice i zahraničí. Na druhé výstavě, uspořádané v Galerii Pošta, si mohou příchozí prohlédnout výtvarné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ. V muzeu dále probíhala výtvarná dílna pod vedení Anny Talábové.

V Žacléři se uskutečnil 9. ročník Dnů evropského dědictví. Každoroční celoevropská akce zve na zajímavá místa, lidem se otevírají běžně nepřístupné objekty. V Žacléři se v rámci programu DED uskutečnily 2 vernisáže v muzeu a varhanní koncert v kostele.

JSDH Žacléř si na první zářijovou sobotu připravila Odpoledne s hasiči. Zdolat 6 zastávek s úkoly se vydaly celé rodiny. Akce se kvůli covidu konala po třech letech.

Ve dnech 20. a 21. 10. 2022 proběhne na obvyklých místech svoz objemného odpadu. Podrobnosti v přiloženém souboru.

Pokládka nového asfaltu v Lamperticích od 19. do 22. září přinese omezení osobní i hromadné dopravy.

Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

Výuka angličtiny opět v Žacléři. Kdo má zájem, přihlaste se. Kurz bude probíhat v přízemí Městského muzea od 29. září do 19. ledna.

Beseda pro veřejnost s cyklisty Kristiánem Hynkem a Michalem Starkem se koná v sobotu 10. září od 19 hodin v sále Základní umělecké školy. Využijte jedinečné možnosti setkat se se skvělými sportovci.

Oprava silnice III/30022 v Lamperticích je naplánována na 19. – 21. září a v tyto dny bude úsek v horní části obce neprůjezdný. Objízdná trasa povede přes Královec. Uzavírka se týká dosud neopravené části asfaltového krytu, po dokončení tak bude celá silnice přes Lampertice nová. Rekonstrukce se provádí v rámci oprav objízdných tras kvůli výstavbě nové komunikace Žacléř – Babí - Trutnov.

Nová obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě Žacléř je od dnešního dne 2. 9. 2022 v účinnosti!!

Firma Keramtech Žacléř hledá na pozici zámečník / zámečnice. V případě zájmu neváhejte telefonicky kontaktovat naše personální oddělení +420 736 751 809, nebo zašlete strukturovaný životopis na e-mail: jiruskova@keramtech.cz.

MUDr. Vrtala informuje, že bude od 12. do 15. 9. 2021 čerpat dovolenou. Zajistěte si včas své léky.

Štěrkové parkoviště vedle městského úřadu dostane novou podobu a řád. Už v září se tu začnou pokládat dlažební kostky. Přibydou nová místa a také zeleň.

Cyklo výlet po okolí Žacléře se konal v sobotu se startem z Rýchorského náměstí. Počasí účastníkům přálo a tak se vyjížďka zakončená na hřišti v Bobru společným opékáním vydařila. Akce se konala v rámci společného česko - polského projektu Aktivní pohraničí.

Druhé promítání letního kina na Rýchorském náměstí se mělo konat dnes od 21 hodin. Počasí nám ale nepřeje, je zima a od 18 hodin má zase silně pršet. V takových podmínkách to nemá smysl, zvláště, když je na programu film pro děti. Provozovatel letního kina má jediný volný termín toto úterý, 23. srpna, dochází proto k přesunu, začneme již ve 20.30 a doufejme, že nám počasí bude přát.

Poslední akcí česko – polského projektu Aktivní pohraničí je cyklistická vyjížďka po okolí města. Uskuteční se v sobotu 20. srpna, krátce po startu cyklistického ultra maratonu Okolo republiky, na který 80 účastníků vyrazí z Rýchorského náměstí přesně v 10.00.

Přijďte 3. 9. 2022 od 14:00 hodin na hřiště u Národního domu rozloučit se s prázdninami a užít si odpoledne se soutěžemi, občerstvením a hudbou.

Paní doktorka Paverová bude čerpat dovolenou od 13. září do 27. září 2022. Je zajištěn zástup p .MUDr. Martinou Voženílkovou v Žacléři

Přijměte pozvání na 20. zasedání zastupitelstva města Žacléř.

V sobotu 6. 8. 2022 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu na obvyklých místech.

MUDr. Zuzana Pohlová oznamuje, že od 1. 8. do 5. 8. 2022 budou z důvodu čerpání dovolené ordinace uzavřeny. Akutní případy ošetří MUDr. Vrtala v Žacléři.

Turistická vycházka, zahrnující prohlídku Městského muzea i Hornického skanzenu a návštěvu Labyrintu J.A.K. v Černé Vodě se uskutečnila v sobotu a na trasu vyrazily tři desítky účastníků. Cíl byl na hřišti v Bobru se společným opékáním.

Na sobotu i neděli nadcházejícího víkendu jsou v Žacléři připraveny akce pro veřejnost.

Den lidových řemesel opět zaplnil Rýchorské náměstí a ročník to byl povedený. Poděkování tak patří všem návštěvníkům, vystupujícím a zejména pracovníkům Městského muzea i Technických služeb, bez jejichž práce by se akce nikdy v takovém rozsahu neuskutečnila. Foto: Jiří Pospíšil

Letní kino v Žacléři již tuto neděli. Od 22 hodin budeme na Rýchorském náměstí promítat český film Poslední závod, který mapuje příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Deky a sezení s sebou, vstupné dobrovolné.

Přípravné práce nutné pro výstavbu nové kanalizace a vodovodu v Prkenném Dole jsou hotové, od pondělí 11. července začne fyzická realizace projektu. Prosíme proto o trpělivost a ohleduplnost, stavba by neměla zásadním způsobem komplikovat dopravu, přesto bude k drobným omezením postupně docházet. S dotazy či připomínkami se obracejte na K. Rychetského, tel. 777 209 048. Děkujeme za pochopení

Nenáročná vycházka zahrnující návštěvu Městského muzea a Hornického skanzenu bude zakončena na hřišti v Bobru společným opékáním. Vstupy a občerstvení zdarma.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou (viz příloha)

Jak to bude zítra po celý den probíhat?

Příprava zítřejšího Dne lidových řemesel (5.7.) je v plném proudu, na náměstí se staví pódium, přibývají stánky a to s sebou nese omezení dopravy. Prosíme proto o ohleduplnost a toleranci. Děkujeme

Česko - polský projekt Aktivní pohraničí nabízí i cyklovýlet v Krzeszówě, resp. jeho krásném okolí. Koná se 8. července a sraz je v 10 hodin v malém parku. Po vyjížďce bude následovat opékání, které zajišťuje polská strana.

Ve spolupráci s polskými partnery zveme na cyklistický výlet, který startuje 6. července od 10 hodin v Marciszowie. Prezentace a start je u Domu kultury, po vyjížďce bude na stejné místě posezení s opékáním (zajišťuje pořadatel). Nenáročná trasa provede účastníky po zajímavých místech v okolí.

V rámci česko-polské přeshraniční spolupráce jsou ze strany partnera, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Lubawka realizovány další projekty.

Spolupráce Města Žacléř s polskými partnery, v tomto případě s Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Lubawka pokračuje na dalších projektech.

zpět

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace