Proběhlé akce

  zpět

Informace pro poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městský úřad Žacléř, jako správce místních poplatků dle § 15 odst. 1 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, sděluje poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

že v souvislosti s proběhlým nouzovým stavem a přechodným zastavením vybírání poplatků v hotovosti na MěÚ Žacléř v době nouzového stavu, nebude nezaplacení tohoto poplatku sankcionováno dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích a čl. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

a to ve lhůtě do 30.06.2020

V současné době jsou již hotovostní platby v pokladně MěÚ Žacléř možné.

Platby lze nadále provádět bezhotovostním způsobem na účet č. 1303713379/0800. Variabilní symbol Vám sdělí pracovnice ekonomického odboru Lenka Sáblíková, telefon 499739218, odpady@zacler.cz, případně je uvedený na složenkách, které byly občanům distribuovány.

V Žacléři 20.05.2020

Krista Markelová, Tajemnice MěÚ Žacléř

 

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace