Proběhlé akce

  zpět

Kanalizace není skládka

Vážení spoluobčané, jako provozovatel veřejné kanalizace se obracíme na zákazníky ve věci vypouštění odpadních vod resp. druhu odpadů, které lze kanalizací odvádět. V poslední době jsme stále častěji nuceni řešit problém nefunkčních kanalizačních přípojek, v některých případech i vnitřních rozvodů a samotných kanalizačních stok.

Ve většině případů je kanalizace neprůchozí z důvodu zanesení vlhčenými ubrousky, hygienickými vložkami, plastovými obaly či textiliemi. Zejména vlhčené ubrousky, které jsou z části tvořeny plasty -tudíž se ve vodě nerozpustí, představují velký problém. Vypouštění těchto odpadů do kanalizace zároveň představuje riziko pro čerpadla na čerpacích stanicích. Nákladné opravy čerpadel mají vliv na cenu stočného.

Do kanalizace nepatří také biologický odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce, fritovací oleje a tuky, které se v kanalizaci srazí a snižují odtok odpadních vod. Tyto odpady jsou zdrojem potravy mnoha živočichů - především potkanů.
Touto cestou apelujeme na všechny producenty odpadních vod, aby likvidaci výše zmíněných odpadů prováděli jiným způsobem, než splachováním do kanalizace. Vlhčené ubrousky, hygienické vložky a pleny patří do komunálního odpadu. Pro použité kuchyňské oleje a tuky jsou po městě rozmístěny označené nádoby.

Děkujeme za pochopení!
Ing. Petr Horáček
vedoucí VaK

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace