Proběhlé akce

  zpět

Svozové známky pro odvoz komunálního odpadu

Od nového roku nastane nejen v našem městě změna v odvozu komunálního odpadu!!

Jak už bylo několikrát zmíněno nejen v médiích, je stále větší tlak na třídění stále většího množství komunálního odpadu. Konečným cílem je ukládat na skládky co nejmenší objem odpadů a co největší množství vytřídit a vracet k recyklaci. Ke změně dojde v souvislosti s účinností novely zákona o odpadech, která bude mít v dalších letech zásadní dopad na vývoj ceny za likvidaci odpadu na skládkách, respektive na výši skládkového místního poplatku. Ten by měl z dosavadních 500 Kč/tunu růst v několika dalších letech až na částku 1800 Kč, a to pro ty původce odpadu, kteří nedosáhnou na tzv. „recyklační slevu“ (pro její započtení musíme jako město vytřídit v procentech předepsané množství odpadů). V této souvislosti je zapotřebí co nejpřesněji nastavit podmínky pro výpočet produkce odpadu z našeho města a zásadním krokem je evidence všech nádob na komunální odpad v našem městě jak od občanů, tak od podnikatelů, právnických subjektů a organizací.

Od firmy Transport Trutnov obdržíme v druhé polovině prosince svozové známky, které si občané vyzvednou na městském úřadu a dle návodu si svozovou známku vylepí na svou odpadovou nádobu. Svozová známka bude obsahovat informace o objemu nádoby, číslo popisné nemovitosti, ke které patří a EAN kód. Pro běžné občany se tedy v podstatě nic měnit nebude, odpad se bude vyvážet z označených popelnic a kontejnerů každý týden jako doposud (žádné další známky se už během roku vylepovat nebudou). Pro bytové domy může známku vyzvednout např. předseda SVJ. K tomuto kroku se přistupuje i v dalších městech a účelem je mimo výše uvedené také zamezit zneužívání stávajícího systému svozu odpadu podnikatelskými subjekty a nastavit tak pro města přesnou evidenci odpadu, aby město a občané platili jen za komunální netříděný odpad, který opravdu vyprodukují. Opatření by tedy mělo přimět podnikale a právnické osoby uzavírat si podle zákona smlouvy se svozovou firmou a za "podnikatelský odpad" platit zvlášť, aby se nezapočítával do městského komunálního odpadu, za který pak platíme ve výsledku my všichni.

Ještě připomenu informaci, která již byla v minulosti zveřejněna, zhruba 40% roční ceny za odvoz a likvidaci všech odpadů města (komunální, tříděný, velkoobjemový, nebezpečný, z odpadkových košů a bioodpad) zaplatí občané města svým poplatkem 588 Kč a zbývajících 60% platí město Žacléř z rozpočtu.

Na naši prosbu byl posunut termín pro vyzvednutí svozové známky do 31. 1. 2021, neboť díky svátkům a dovoleným na městském úřadu by hrozilo, že si všichni občané známku nestihnou do konce roku vyzvednout.

Upozorňujeme, že pracovníci svozových vozů tedy od 1. 2. 2021 nebudou vyvážet odpadky z popelnice či kontejneru, který nebude mít vylepenou svozovou známku. Dále svozová známka nebude vydána občanům, kteří mají u města dluh na poplatku za svoz odpadu!!

 

Děkujeme vám všem za součinnost.


 


  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace