Proběhlé akce

  zpět

Volby do EP - vydávání voličských průkazů

Žádost o voličský průkaz může být úřadu doručena ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však 7 dnů přede dnem voleb při písemném podání (do 31.5.2024), resp. až do 2 dnů přede dnem volby při osobním podání žádosti (do 5.6.2024).

Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. To neplatí, pokud volič podává žádost osobně na příslušném úřadě.
Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky. O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Volič může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat na voličský průkaz v jakékoliv volební místnosti na území České republiky.

Voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace