Hospodářsko - správní odbor

Vedoucí: Krista Markelová
Tel.: 499 739 219
E-mail: tajemnik@zacler.cz

Hospodářsko správní odbor se skládá z následujících oddělení a vykonává tyto činnosti:

Matrika a evidence obyvatel 

Vedoucí: Eva Marksová, tel: 499 739 222, e-mail: matrika@zacler.cz 

- kompletní výkon matriční agendy (sňatky, úmrtí, narození) - zápisy do matričních knih
- vydávání opisů a výpisů z matrik
- ověřování listin a podpisů dle z.č. 41/1993 Sb., (legalizace a vidimace)
- zprostředkování zápisů do zvláštní matriky v Brně
- evidence obyvatel a vedení agendy s tím spojené
- rozhodování o rušení údaje o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby
- hlášení ztráty občanského průkazu, nebo odcizení, poškození, zničení, ukončení platnosti
- vydávání výpisů z informačního systému evidence obyvatel
- žádosti o sňatek, uzavření manželství
- ohlašování a příprava dalších občanských obřadů (jubilejní svatby, vítání občánků)
- vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
- rozhodování o změně jména nebo příjmení
- sepsání určení otcovství

Hospodaření s byty:
- informace o systému přidělování bytů ve vlastnictví města Žacléř
- žádosti o mimořádné přidělení bytu a plnění usnesení rady města na tomto úseku
- žádost a realizace pronájmu volných bytů obálkovou metodou na základě usnesení rady města

Pracoviště Czech Point:
- výpisy z rejstříku trestů
- výpisy z obchodního rejstříku
- výpisy ze živnostenského rejstříku
- výpisy z katastru nemovitostí

Podatelna a sekretariát starosty:

Ing. Alena Rybárová, tel: 499 739 211, e-mail: podatelna@zacler.cz, posta@zacler.cz

- příjem a zapisování došlých zásilek adresovaných městu Žacléř a městskému úřadu Žacléř
- odesílání pošty
- telefonní ústředna
- správa dokumentů, vyvěšovaných na úřední desku města
- organizace a zajišťování výlepu plakátů na plakátovacích plochách města
- příjem příspěvků do Žacléřského zpravodaje
- kopírování pro občany
- evidence ztrát a nálezů
- sekretariát starosty

 

 

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace