Odbor výstavby a životního prostředí

Vedoucí: Zuzana Ročková
Tel.: 499 739 224
E-mail: stavebni2@zacler.cz 

Agenda:
- stavební úřad
- silniční správní úřad
- Drážní správní úřad
- ochrana ŽP

- statistika

Technik odboru: Monika Řeháková
Tel.: 499 739 213
E-mail: stavebni3@zacler.cz 

Agenda:
- stavební úřad
- vedení spisovny (archiv, spisová služba)
- ochrana ovzduší

Technik odboru: Tereza Ročková
tel.: 499 739 214
 
Agenda:
- ochrana ŽP 
- vedení spisovny (archiv, spisová služba)
 

Odbor výstavby ÚP a ŽP vykonává v přenesené působnosti tyto činnosti:

Stavební úřad:
Kompletní agenda stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) svěřená do působnosti Obecnímu úřadu, do čehož patří zejména: - umisťování staveb, povolování staveb, souhlas s užíváním a změnou užívání staveb, odstraňování staveb, vyvlastňovací řízení, sankce a přestupky na úseku stavebního řádu, stavební dozor, atd.
Tato činnost je na základě pověření vykonávána i pro okolní obce Lampertice, Královec a Bernartice.

Silniční správní úřad:
Agenda silničního správního úřadu dle ustanovení § 40 odst 5 zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), do čehož patří zejména:
- rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o jejím vyřazení z této kategorie,

- výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Drážní správní úřad:
Agenda drážního správního úřadu dle ustanovení § 57 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách), do čehož patří zejména:
- zjišťování zdrojů ohrožování dráhy a zdrojů rušení drážního provozu, vydání úředního povolení k provozování lanové dráhy a jeho zrušení nebo omezení, schvalování jízdního řádu, ukládání a vybírání pokut, rozhodování o zrušení lanové dráhy, výkon státního dozoru ve věcech drah, atd. .

Ochrana ŽP:
Ochrana přírody a krajiny - výkon pravomocí dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb. (o ochraně přírody a krajiny), do čehož patří zejména:
- povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2, vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace